Маркетинг проучвания

1. Анализаторска дейност - на фирмата и на конкурентите й в България и по света. Включва:
- писмен доклад с визуализация на данните
- презентация на анализа
- възможност за инфографика

2. Изготвяне на цветови анализ. Включва:
- анализ на често използваните цветове в съответната индустрия
- анализ на най-скорошните тенденции в цветовете в индустрията
- предложение на подходяща палитра от цветове + мостри на цветовете

3. Преводачески услуги - от и на български/английски

4. Писане и оформление на статии, редакция

5. Изготвяне на фирмени презентации