Срокове за реакция

Сайтът не се зарежда или не се вижда. Срок за отстраняване на проблема - в рамките на същия работен ден.

Сайта, при които той е видим онлайн, но има проблем, възпрепятстващ бизнеса на клиента или потребителите на сайта. Например: невъзможност за регистрация, проблем с цените на продуктите и др. Срок за отстраняване на проблема – до края на следващия работен ден.

Козметични проблеми и дефекти, които не затрудняват правилното функциониране на сайта. Срок за отстраняване на проблема – до 2 работни дни.