Пакет МИНИ поддръжка на интернет сайт

Услугата пакет МИНИ поддръжка на интернет сайт:

  • Следене на правилната работа на уеб сайта чрез наблюдение на набор показатели (видимост на сайта от всички точки на света, скорост на зареждане, достъп на роботите на търсещите машини до сайта, привнасяне или наличие на зловреден код и др.)
  • Отстраняване на възникнали проблеми с работата на сайта (грешки, атаки, разпадане на връзки и др.)
  • Периодично създаване на резервни копия на сайта.
  • Малки корекции по дизайна или функционалността на уеб сайта.
  • Следене и подмяна на определени секции от кода на сайта при обновяване на използваните програмни версии и спиране от употреба на остарелите такива.

Базова цена за месец: 15 лв. с ДДС (или 180 лв. годишно)
Посочените цени включват до 3 часа работа на месец