Сайтът не се зарежда или не се вижда. Срок за отстраняване на проблема - в рамките на същия работен ден.

Сайта, при които той е видим онлайн, но има проблем, възпрепятстващ бизнеса на клиента или потребителите на сайта. Например: невъзможност за регистрация, проблем с цените на продуктите и др. Срок за отстраняване на проблема – до края на следващия работен ден.

Козметични проблеми и дефекти, които не затрудняват правилното функциониране на сайта. Срок за отстраняване на проблема – до 2 работни дни.

Услугата пакет МИНИ поддръжка на интернет сайт:

  • Следене на правилната работа на уеб сайта чрез наблюдение на набор показатели (видимост на сайта от всички точки на света, скорост на зареждане, достъп на роботите на търсещите машини до сайта, привнасяне или наличие на зловреден код и др.)
  • Отстраняване на възникнали проблеми с работата на сайта (грешки, атаки, разпадане на връзки и др.)
  • Периодично създаване на резервни копия на сайта.
  • Малки корекции по дизайна или функционалността на уеб сайта.
  • Следене и подмяна на определени секции от кода на сайта при обновяване на използваните програмни версии и спиране от употреба на остарелите такива.

Базова цена за месец: 15 лв. с ДДС (или 180 лв. годишно)
Посочените цени включват до 3 часа работа на месец