с.Свидня

Селото е една от най-големите вилни зони на столицата.
Броят на вилите двукратно надвишава местните къщи.
Географското разположение, климатът и неповторимата природа провокират възхищение у всеки посетител. 
Не случайно към името на селото прибавят определението "райска"...