RENTAL DS by Perspective Vision

Професионално Оборудване за Мероприятия.

RENTAL DS предлага всички технически средства необходими за вашето мероприятие, конференция, конгрес, презентация, симпозиуми и др.